برچسب » گلف و مینی گلف کلاس

پاکستان در معرض ویروس کرونا قرار ندارد و اعزام انجام می‌شود/ می‌خواهیم توازن بانوان و آقایان در رشته گلف برقرار باشد
4 سال قبل

پاکستان در معرض ویروس کرونا قرار ندارد و اعزام انجام می‌شود/ می‌خواهیم توازن بانوان و آقایان در رشته گلف برقرار باشد

با توجه به اینکه رشته گلف فاقد داور است و کلاسی هم برای تربیت داور ندارد اما باید برای نظارت بر مسابقات مارشال تربیت کنیم.