شاکله تیم ملی در مسابقات کشوری مشخص می‌شود
1 روز قبل

شاکله تیم ملی در مسابقات کشوری مشخص می‌شود

حسن کریمیان؛ سرمربی تیم ملی گلف کشور در رابطه با مسابقات قهرمانی مردان کشور و شرکت در مسابقات قهرمانی مردان آسیا AAC گفت: شاکله اصلی تیم ملی از مسابقات قهرمانی کشور مشخص می‌شود.

برگزاری سومین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون گلف در سال جاری
3 روز قبل

برگزاری سومین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون گلف در سال جاری

سومین جلسه هیات رییسه فدراسیون گلف در سال جاری، با حضور اعضای هیات رییسه فدراسیون در محل فدراسیون گلف، برگزار شد.

ارائه گزارش چهارمین المپیاد استعدادهای برتر گلف در حضور اعضای هیات رییسه فدراسیون گلف
3 روز قبل

ارائه گزارش چهارمین المپیاد استعدادهای برتر گلف در حضور اعضای هیات رییسه فدراسیون گلف

گزارش چهارمین المپیاد استعدادهای برتر گلف کشور در حضور اعضای هیات رییسه فدراسیون گلف، توسط رییس و نایب رییس هیات گلف استان تهران ارائه شد.

جدیدترین خبرهای گلف

شاکله تیم ملی در مسابقات کشوری مشخص می‌شود
1 روز قبل
در گفتگوی تفصیلی با سرمربی تیم ملی گلف:

شاکله تیم ملی در مسابقات کشوری مشخص می‌شود

حسن کریمیان؛ سرمربی تیم ملی گلف کشور در رابطه با مسابقات قهرمانی مردان کشور و شرکت در مسابقات قهرمانی مردان آسیا AAC گفت: شاکله اصلی تیم ملی از مسابقات قهرمانی کشور مشخص می‌شود.