پیام تبریک رئیس فدراسیون جهانی گلف بابت انتخاب مجدد دکتر عزیزی
4 ساعت قبل

پیام تبریک رئیس فدراسیون جهانی گلف بابت انتخاب مجدد دکتر عزیزی

آنیکا سورنتسم رئیس فدراسیون بین المللی گلف انتخاب مجدد حمیدی عزیزی به عنوان رئیس فدراسیون را تبریک گفت.

تبریک رئیس اسبق فدراسیون گلف به انتخاب مجدد دکتر عزیزی
1 روز قبل

تبریک رئیس اسبق فدراسیون گلف به انتخاب مجدد دکتر عزیزی

رئیس اسبق فدراسیون گلف انتخاب مجدد دکتر عزیزی را تبریک گفت.

پیام تبریک رئیس کنفدراسیون گلف آسیا-اقیانوسیه درخصوص انتخاب مجدد دکتر عزیزی
3 روز قبل

پیام تبریک رئیس کنفدراسیون گلف آسیا-اقیانوسیه درخصوص انتخاب مجدد دکتر عزیزی

تیمور حسن امین، رئیس کنفدراسیون گلف آسیا-اقیانوسیه(APGC) انتخاب مجدد دکتر حمید عزیزی بعنوان رئیس فدراسیون گلف را تبریک گفت.