برچسب » گلف همگانی بین الملل دکتر عزیزی

توسعه و همگانی سازی ورزش گلف اولویت اول فدراسیون است
4 سال قبل
دکتر عزیزی:

توسعه و همگانی سازی ورزش گلف اولویت اول فدراسیون است

دکتر عزیزی گفت:توسعه و همگانی سازی ورزش گلف اولویت اول فدراسیون است