برچسب » المپیک جوانان گلف

برای حضور در المپیک ۲۰۲۲ جوانان برنامه ریزی می کنیم
4 سال قبل
دکتر عزیزی:

برای حضور در المپیک ۲۰۲۲ جوانان برنامه ریزی می کنیم

رئیس فدراسیون گلف گفت: مهمترین برنامه ما حضور تیم ایران در المپیک ۲۰۲۲ جوانان است.