برچسب » گلف در همدان

پیشرفت گلف همدان الگو قرار بگیرد
4 سال قبل
مدیرکل ورزش و جوانان همدان :

پیشرفت گلف همدان الگو قرار بگیرد

گلف همدان در چند ماه اخیر روند بسیار خوبی را در پیش گرفته و در استعدادیابی شاهد اقدام های خوبی از سوی این هیات بوده ایم.