برچسب » گلف، رئیس فدراسیون گلف

برگزاری مجمع عمومی فدراسیون گلف
2 سال قبل

برگزاری مجمع عمومی فدراسیون گلف

مجمع عمومی فدراسیون گلف، 16 تیرماه در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار می‌شود.