برچسب » وودبال فدراسیون گلف فارس

برگزاری نخستین کارگاه آموزشی وودبال ویژه نواب رئیس هیئت های ورزشی در استان فارس
4 سال قبل

برگزاری نخستین کارگاه آموزشی وودبال ویژه نواب رئیس هیئت های ورزشی در استان فارس

نخستین کارگاه آموزشی وودبال و همچنین اولین مسابقه ویژه نواب رئیس هیئت های ورزشی از سوی عابد رئیس هیئت گلف شهرستان شیراز و با حضور کشاورز معاون توسعه ورزش ، دکتر خواست خدایی مسول امور بانوان اداره کل ورزش استان روز چهارشنبه مورخ ۱۹ تیر ماه در زمین چمن حافظیه برگزار شد.