برچسب » ورزشکاران گلف همدان

تعداد ورزشکاران سازمان یافته در رشته گلف از ابتدای سال تا کنون نسبت به سال گذشته 391 در صد رشد داشته است
4 سال قبل
سالوند:

تعداد ورزشکاران سازمان یافته در رشته گلف از ابتدای سال تا کنون نسبت به سال گذشته 391 در صد رشد داشته است

آمار ورزش کاران بیمه شده هیئت گلف همدان از ابتدای سال نود و هشت تا کنون نسبت به سال گذشته 391 در صد رشد داشته است .