برچسب » هیات گلف خوزستان

استان خوزستان مهد گلف ایران است
4 سال قبل
جمشیدی در گفتگو با تابا:

استان خوزستان مهد گلف ایران است

هرداد جمشیدی، شنبه ۶ مهرماه در مراسم اختتامیه، سوپر لیگ گلف ایران سال ۹۷ در اهواز، در گفتگو با خبرنگار تابا، اظهار کرد: مراسم اختتامیه سوپر لیگ گلف سال ۹۷ به دلیل تاخیر در انجام بازی ها امروز برگزار شد.