برچسب » هیات رییسه انجمن بهکاپ عرفانیان

سید جلال عرفانیان عضو هیات رئیسه انجمن بهکاپ شد
4 سال قبل

سید جلال عرفانیان عضو هیات رئیسه انجمن بهکاپ شد

با حکم دکتر حمید عزیزی سید جلال عرفانیان عضو هیات رئیسه انجمن بهکاپ شد.