برچسب » هیات اجرایی کمیته المپیک

جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در فدراسیون گلف برگزار شد
4 سال قبل
برای نخستین بار:

جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در فدراسیون گلف برگزار شد

جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک جهت ارائه گزارش دکتر حمید عزیزی ریس فدراسیون گلف به کمیته ملی المپیک امروز در دفتر فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.