برچسب » هيات استان تهران

احکام جديد کميته هاي مختلف هيات گلف استان تهران صادر شد
3 سال قبل

احکام جديد کميته هاي مختلف هيات گلف استان تهران صادر شد

سید جلال عرفانیان، سرپرست هیئت گلف استان تهران در راستای توسعه و گسترش گلف در استان، احکام سرپرستان کمیته‌های مختلف را اهدا کرد.