برچسب » همگانی کردن گلف در قم

همگانی کردن گلف در استان اولویت ماست
4 سال قبل
رییس هیات گلف استان قم:

همگانی کردن گلف در استان اولویت ماست

رضا دلاوری رییس هیئت گلف استان قم که جمعه شب میهمان حضوری برنامه ی سیمای ورزش شبکه استانی قم بود به تشریح وضعیت و برنامه های هیئت گلف استان پرداخت.