برچسب » همدان

برگزاری مسابقه دوستانه مینی گلف در دو بخش بانوان و آقایان در همدان
5 سال قبل

برگزاری مسابقه دوستانه مینی گلف در دو بخش بانوان و آقایان در همدان

همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر مسابقه دوستانه مینی گلف در دو بخش بانوان و آقایان در همدان برگزار شد.