برچسب » نشست آنلاین

نشست شورای فنی انجمن وودبال برگزار شد
2 سال قبل

نشست شورای فنی انجمن وودبال برگزار شد

نخستین نشست شورای فنی انجمن وودبال کشور با حضور اکثریت اعضا بصورت آنلاین برگزار شد.