برچسب » مشاور رئیس فدراسیون گلف

نشست مشترک دکتر عزیزی با مسئولین سازمان ورزش شهرداری تهران
5 سال قبل

نشست مشترک دکتر عزیزی با مسئولین سازمان ورزش شهرداری تهران

امروز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۸ نشست مشترک دکتر عزیزی با مسئولین سازمان ورزش شهرداری تهران برگزار شد.