برچسب » مسابقه

مسابقه فرهنگي
3 سال قبل

مسابقه فرهنگي

مسابقه فرهنگی ” اگر من یک مسئول فرهنگی بودم … ” به مناسبت شانزدهم آذر، بزرگداشت روز دانشجو و نوزدهم آذرماه روز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) درسال ۱۳۶۳ ، برگزار می گردد.