برچسب » مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون گلف

زمان قطعی مجمع سالیانه گلف اعلام شد
3 سال قبل

زمان قطعی مجمع سالیانه گلف اعلام شد

مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون گلف که قرار بود صبح روز چهارشنبه 8 مرداد به ریاست مهدی علی‌نژاد، معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان برگزار شود، به عصر چهارشنبه منتقل شد.