برچسب » مجمع جهانی فدراسیون گلف

برگزاری مجمع جهانی دوسالانۀ فدراسیون جهانی گلف
3 سال قبل

برگزاری مجمع جهانی دوسالانۀ فدراسیون جهانی گلف

وبینار مجمع جهانی دوسالانۀ فدراسیون جهانی گلف با حضور دکتر عزیزی رئیس فدراسیون برگزار شد.