برچسب » مجمع جهانی فدراسیون گلف

برگزاری مجمع جهانی دوسالانۀ فدراسیون جهانی گلف
11 ماه قبل

برگزاری مجمع جهانی دوسالانۀ فدراسیون جهانی گلف

وبینار مجمع جهانی دوسالانۀ فدراسیون جهانی گلف با حضور دکتر عزیزی رئیس فدراسیون برگزار شد.