برچسب » مجله تخصصی

رونمایی از نخستین مجله تخصصی و تمام هوشمند گلف کشور
3 سال قبل

رونمایی از نخستین مجله تخصصی و تمام هوشمند گلف کشور

از نخستین مجله تخصصی و تمام هوشمند گلف کشور با حضور رئیس و دبير كل کمیته ملی المپیک رونمایی شد.