برچسب » فریدون شریف جواهری

محمد بیدانظر سرپرست هیات گلف استان خراسان رضوی شد
4 سال قبل
با حکم دکتر عزیزی:

محمد بیدانظر سرپرست هیات گلف استان خراسان رضوی شد

با حکم دکتر عزیزی رییس فدراسیون گلف ،محمد بیدانظر سرپرست هیات گلف استان خراسان رضوی شد.