برچسب » فدراسیون گلف کمیته المپیک

تقدیر سرپرست دبیر کلی کمیته ملی المپیک از فدراسیون گلف در برگزاری موفق رویداد هفته المپیک
4 سال قبل

تقدیر سرپرست دبیر کلی کمیته ملی المپیک از فدراسیون گلف در برگزاری موفق رویداد هفته المپیک

دکتر کیکاوس سعیدی دبیر کل کمیته ملی المپیک از فدراسیون گلف در برگزاری موفق رویداد هفته المپیک تقدیر و قدردانی کرد.