برچسب » علی خسروی

نشست مشترک دکتر عزیزی با مسئولین سازمان ورزش شهرداری تهران
2 سال قبل

نشست مشترک دکتر عزیزی با مسئولین سازمان ورزش شهرداری تهران

امروز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۸ نشست مشترک دکتر عزیزی با مسئولین سازمان ورزش شهرداری تهران برگزار شد.