برچسب » علی اصغر سالوند

یک دوره کارگاه آموزش مینی گلف برگزار گردید
5 سال قبل
توسط هیئت گلف استان همدان

یک دوره کارگاه آموزش مینی گلف برگزار گردید

به همت هیئت گلف استان همدان یک دوره کارگاه آموزش مینی گلف در سایت تخصصی شهید شمسی پور برگزار گردید.