برچسب » علیجانی

منوچهر نصیری دبیر هیات گلف خوزستان شد
4 سال قبل
با حکم علیجانی:

منوچهر نصیری دبیر هیات گلف خوزستان شد

با حکم رضا علیجانی رییس هیات گلف استان خوزستان منوچهر نصیری دبیر هیات این استان شد.