برچسب » عباس ولی خانی

نشست مشترک دکتر عزیزی با مسئولین سازمان ورزش شهرداری تهران
4 سال قبل

نشست مشترک دکتر عزیزی با مسئولین سازمان ورزش شهرداری تهران

امروز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۸ نشست مشترک دکتر عزیزی با مسئولین سازمان ورزش شهرداری تهران برگزار شد.