برچسب » سمینار مدیریت استرس در مسابقات ورزشی

نخستین سمینار مدیریت استرس در مسابقات ورزشی برگزار می شود
4 سال قبل

نخستین سمینار مدیریت استرس در مسابقات ورزشی برگزار می شود

کنفرانس مدیریت استرس مسابقات ورزشی توسط موسسه آفاق صنعت با حمایت مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان و با حضور اساتید برجسته کشور در روز جمعه مورخ 24 خرداد ماه 98 در تهران برگزار می گردد.