برچسب » سرپرست کمیته امور بین الملل فدراسیون گلف

مجتبی صفی پور سرپرست کمیته امور بین الملل فدراسیون گلف شد
4 سال قبل
با حکم دکتر عزیزی:

مجتبی صفی پور سرپرست کمیته امور بین الملل فدراسیون گلف شد

با حکم دکتر عزیزی مجتبی صفی پور سرپرست کمیته امور بین الملل فدراسیون گلف شد.