برچسب » سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران

نشست مشترک دکتر عزیزی با مسئولین سازمان ورزش شهرداری تهران
3 سال قبل

نشست مشترک دکتر عزیزی با مسئولین سازمان ورزش شهرداری تهران

امروز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۸ نشست مشترک دکتر عزیزی با مسئولین سازمان ورزش شهرداری تهران برگزار شد.