برچسب » سرمربی تیم مینی گلف

سرمربی و مربیان تیم ملی مینی گلف منصوب شدند
3 سال قبل
با حکم دکتر عزیزی:

سرمربی و مربیان تیم ملی مینی گلف منصوب شدند

با حکم دکتر عزیزی سرمربی و مربیان تیم ملی مینی گلف منصوب شدند.