برچسب » زمین تمرینی گلف

آغاز تمرینات تیم گلف هنرمندان
2 سال قبل

آغاز تمرینات تیم گلف هنرمندان

تمرینات تیم گلف هنرمندان از امروز(22 خردادماه) در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز شد.

سفر جمشیدی دبیر فدراسیون گلف به جزیره کیش برای نظارت بر ساخت زمین تمرینی گلف پارک هتل مارینا و ارائه نقشه های استاندارد سایت مینی گلف و زمین تمرینی گلف هتل ترنج ترنج
4 سال قبل
14 دی صورت می گیرد:

سفر جمشیدی دبیر فدراسیون گلف به جزیره کیش برای نظارت بر ساخت زمین تمرینی گلف پارک هتل مارینا و ارائه نقشه های استاندارد سایت مینی گلف و زمین تمرینی گلف هتل ترنج ترنج

مهرداد جمشیدی دبیر فدراسیون گلف،برای نظارت بر روند ساخت زمین تمرینی گلف پارک مارینا و ارائه نقشه های استاندارد سایت مینی گلف و زمین تمرینی گلف به مجموعه هتل های ترنج شنبه 14 دی به جزیره کیش سفر میکند.