برچسب » رحمانیون استعدادیابی

استعدادیابی رکن اصلی تقویت توسعه ورزش قهرمانی گلف است
4 سال قبل

استعدادیابی رکن اصلی تقویت توسعه ورزش قهرمانی گلف است

علی رحمانیون رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون گلف ، استعدادیابی در رده های سنی پایه را مهمترین عامل برای توسعه و تقویت ورزش قهرمانی و هدایت آینده سازان این رشته ورزشی دانست.