برچسب » رئیس هیات استان هرمزگان

اسداله زارعی رییس هیات گلف شهرستان میناب شد
4 سال قبل
باحکم بیژن شبانکاره :

اسداله زارعی رییس هیات گلف شهرستان میناب شد

باحکم بیژن شبانکاره رئیس هیات استان هرمزگان، اسداله زارعی به عنوان رییس هیات گلف شهرستان میناب منسوب شد.