برچسب » رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه

آماده برگزاری مسابقات کشوری در کرمانشاه هستیم
4 سال قبل
اکبری:

آماده برگزاری مسابقات کشوری در کرمانشاه هستیم

جوکار گفت: توسعه این رشته مهیج ورزشی در مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی یکی از برنامه هایی است که با جدیت از سوی فدراسیون در استان های مختلف دنبال می شود.