برچسب » حراست وزارت ورزش و جوانان

جلسه مشترک دبیر فدراسیون گلف با معاون حراست وزارت ورزش و جوانان برگزار شد
4 سال قبل

جلسه مشترک دبیر فدراسیون گلف با معاون حراست وزارت ورزش و جوانان برگزار شد

جلسه مشترک جمشیدی دبیر فدراسیون گلف با شایان معاون مدیر کل حراست وزارت ورزش ،اثنی عشری رییس حراست فدراسیون های ورزشی و محمودی رییس حراست فدراسیون گلف بر گزار شد.