برچسب » توسعه جهاني

برگزاري دومین جلسه مجازی کمیته توسعه فدراسیون جهانی مینی گلفWMF
3 سال قبل

برگزاري دومین جلسه مجازی کمیته توسعه فدراسیون جهانی مینی گلفWMF

دومین جلسه مجازی کمیته توسعه فدراسیون جهانی مینی گلفWMF با حضور جمشیدی دبیر فدراسیون گلف و عضو کمیته توسعه فدراسیون جهانی مینی گلف و کلیه اعضابرگزار گردید.