برچسب » بخشنامه مسابقات گلف

جمشيدي خبر داد:
3 سال قبل

جمشيدي خبر داد:

مسابقات گلف آزاد در دو بخش آقايان و بانوان به ترتيب در روزهاي 6 و 13 خرداد در مجموعه ورزشي انقلاب برگزار خواهد شد.

مسابقات گلف قهرمانی کشور آقایان 12 لغایت 15 مهر در زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب برگزار می شود
4 سال قبل

مسابقات گلف قهرمانی کشور آقایان 12 لغایت 15 مهر در زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب برگزار می شود

مسابقات گلف قهرمانی کشور آقایان 12 لغایت 15 مهر در زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب برگزار می شود

بخشنامه مسابقات گلف قهرمانی کشور آقایان در رده سنی 55-18 سال
4 سال قبل

بخشنامه مسابقات گلف قهرمانی کشور آقایان در رده سنی 55-18 سال

مسابقات گلف قهرمانی کشور آقایان در رده سنی 55-18 سال 12 لغای15 مهرماه برگزار می شود.