برچسب » بخشنامه ماه مبارک رمضان

بخشنامه ماه مبارک رمضان98 ابلاغ شد
4 سال قبل
از سوی وزارت ورزش و جوانان

بخشنامه ماه مبارک رمضان98 ابلاغ شد

بخشنامه ماه مبارک رمضان98 از سوی وزرات ورزش و جوانان به فدراسیون های ورزشی ابلاغ شد.