برچسب » بازی های ساحلی آسیا 2020

تعویق بازی‌های ساحلی سانیا ۲۰۲۰
3 سال قبل

تعویق بازی‌های ساحلی سانیا ۲۰۲۰

با تصمیم دولت چین مبنی بر لغو کلیه رویدادهای ورزشی در سال ۲۰۲۰، تاریخ برگزاری بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا هم تغییر خواهد کرد.