برچسب » انجمن ورزش زنان

4 سال قبل
جمشیدی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:

مخالف تشکیل انجمن اسلامی ورزش زنان نیستیم

مجموعه ورزشی انقلاب از سالیان گذشته با باشگاه گلفی که در آن موجود بوده، شناخته می‌شده است. ۴۰ هکتار از مساحت مجموعه ورزشی انقلاب تهران را زمین گلف تشکیل داده است و با توجه به این مساحت می‌توان فهمید که نصف این مجموعه در اختیار گلف کشور ما است.