برچسب » استعدادیابی گلف

بدنبال نهادینه کردن استعدادیابی در گلف هستیم
2 سال قبل
دکتر عزیزی:

بدنبال نهادینه کردن استعدادیابی در گلف هستیم

فدراسیون در امر اجرای دوره های آموزشی بدنبال نهادینه کردن استعدادیابی ورزش گلف می باشد و آن را مهمترین عامل در توسعه ورزش گلف می داند و باید با نگاه علمی و روشهای نوین استعدادیابی جامعه قهرمانی را گسترش دهیم.