1 روز قبل

جذب ۴ میلیارد ریال حمایت بخش خصوصی توسط هیات گلف خراسان جنوبی

محمودی رییس هیئت گلف خراسان جنوبی با سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان دیدار کرد.

2 هفته قبل

کسب رتبه هفتم توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان توسط فدراسیون گلف

فدراسیون گلف رتبه هفتم توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان را کسب کرد

3 هفته قبل

برگزاری بیست و یکمین دوره مسابقات گلف جام قهرمان فقید مرحوم شهباز حسین‌پور

بیست و یکمین دوره مسابقات گلف جام قهرمان فقید مرحوم شهباز حسین‌پور برگزار شد.

1 ماه قبل

اعلام همدردی فدراسیون گلف با زلزله زدگان سوریه و ترکیه

فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران مراتب همدردی خود را با بازماندگان زلزله ویرانگر ترکیه و سوریه اعلام کرد.

جذب ۴ میلیارد ریال حمایت بخش خصوصی توسط هیات گلف خراسان جنوبی
1 روز قبل

جذب ۴ میلیارد ریال حمایت بخش خصوصی توسط هیات گلف خراسان جنوبی

محمودی رییس هیئت گلف خراسان جنوبی با سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان دیدار کرد.

کسب رتبه هفتم توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان توسط فدراسیون گلف
2 هفته قبل

کسب رتبه هفتم توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان توسط فدراسیون گلف

فدراسیون گلف رتبه هفتم توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان را کسب کرد

برگزاری بیست و یکمین دوره مسابقات گلف جام قهرمان فقید مرحوم شهباز حسین‌پور
3 هفته قبل

برگزاری بیست و یکمین دوره مسابقات گلف جام قهرمان فقید مرحوم شهباز حسین‌پور

بیست و یکمین دوره مسابقات گلف جام قهرمان فقید مرحوم شهباز حسین‌پور برگزار شد.

اعلام همدردی فدراسیون گلف با زلزله زدگان سوریه و ترکیه
1 ماه قبل

اعلام همدردی فدراسیون گلف با زلزله زدگان سوریه و ترکیه

فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران مراتب همدردی خود را با بازماندگان زلزله ویرانگر ترکیه و سوریه اعلام کرد.