2 سال قبل

برگزاری مسابقه استانی مینی گلف در اردبیل به مناسبت قیام ۱۵ خرداد

مسابقه استانی مینی گلف در اردبیل به مناسبت گرامیداشت قیام 15 خرداد برگزار شد.