آرشیو » بخشنامه - فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران

بخشنامه دوره مربیگری درجه سه گلف به میزبانی استان گیلان
3 ماه قبل

بخشنامه دوره مربیگری درجه سه گلف به میزبانی استان گیلان

بخشنامه دوره مربیگری درجه سه گلف به میزبانی استان گیلان اعلام شد.

بخشنامه مسابقات آزاد یک روزه گلف بانوان
3 ماه قبل

بخشنامه مسابقات آزاد یک روزه گلف بانوان

بخشنامه مسابقات آزاد یک روزه گلف بانوان اعلام شد.

بخشنامه چهارمین المپیاد استعدادهای برتر گلف
3 ماه قبل

بخشنامه چهارمین المپیاد استعدادهای برتر گلف

بخشنامه چهارمین المپیاد استعدادهای برتر گلف اعلام شد.

بخشنامه مسابقات گلف قهرمانی کشور مردان
3 ماه قبل

بخشنامه مسابقات گلف قهرمانی کشور مردان

بخشنامه مسابقات قهرمانی کشور گلف آقایان اعلام شد.

بخشنامه مسابقات گلف آزاد مردان
5 ماه قبل

بخشنامه مسابقات گلف آزاد مردان

بخشنامه مسابقات گلف آزاد مردان اعلام شد.

بخشنامه مسابقات گلف آزاد بانوان
6 ماه قبل

بخشنامه مسابقات گلف آزاد بانوان

بخشنامه مسابقات گلف آزاد بانوان اعلام شد.

بخشنامه مسابقات مینی‌گلف قهرمانی کشور
7 ماه قبل

بخشنامه مسابقات مینی‌گلف قهرمانی کشور

بخشنامه مسابقات مینی‌گلف قهرمانی کشور اعلام شد.

برگزاری مسابقه یک روزه آزاد کشوری گلف
1 سال قبل

برگزاری مسابقه یک روزه آزاد کشوری گلف

مسابقه یک روزه آزاد کشوری گلف 15 تیرماه برگزار خواهد شد.

اعلام تاریخ مجمع عمومی فدراسیون گلف
1 سال قبل

اعلام تاریخ مجمع عمومی فدراسیون گلف

تاریخ برگزاری مجمع عمومی فدراسیون گلف اعلام شد.