اعضای کمیته فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران

نام و نام خانوادگیسمت در فدراسیونتصویرمتولدتحصیلاترشته تحصیلی
مهرداد جمشیدیدبیرکل فدراسیون
حسن کریمیانرئیس کیمته آموزش
لیلا مرادیمسئول کمیته روابط عمومی
نوید علی‌پوردبیر کمیته روابط عمومی
محمد عظیمی‌زادهخزانه دار
سید علی اصغر میرشجاعی رئیس کمیته انضباطی
علی رحمانیونمسئول کمیته استعدادیابی
لیلا مرادی رئیس کمیته بین‌الملل
سید جلال عرفانیانرئیس کمیته فرهنگی و امور ایثارگران
بیتا اقبالیرئیس دفتر
مژگان کوهی مسئول کمیته همگانی و مسئول دبیرخانه
نرگس نافذمسئول کمیته امور استان‌ها
حبیب مقیمیمدیر امور اداری
قاسم فلاح ساعیرئیس کمیته حقوقی
پرستو خرقانیکارشناس دبیرخانه
سعید گیوریمسئول انفورماتیک
کیمیا فراستیحسابدار
علی باقریکارپرداز
مرجان ابوالفتحیخدمات و انبارداری