اعضای کمیته فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران

نام و نام خانوادگیسمت در فدراسیونتصویرمتولدتحصیلاترشته تحصیلی
حسن کریمیان رئیس کمیته آموزش کریمیان1355دیپلمانسانی
محسن زبرجد رئیس دفترزبرجرد1369کارشناسیبازرگانی
مژگان کوهیمسئول کمیته همگانی و امور استان ها و کارشناس دبیرخانه1359کارشناسیبازرگانی
سید جلال عرفانیانرئیس کمیته فرهنگی و امور ایثارگرانعرفانیان1358دکتریتاریخ و تمدن ملل اسلامی
مجتبی صفی پوررئیس کمیته بین الملل1355کارشناسی ارشدکارآفرینی
بهزاد تهرانی وفامسئول کمیته روابط عمومیکارشناسی ارشدمهندسی شیمی پیشرفته
علی رحمانیونمسئول کمیته استعدادیابی1353کارشناسی ارشدمدیریت راهبردی سازمانهای ورزشی
نیلوفر مقصودیمسئول کمیته آمار و اطلاعات - مسئول دبیرخانهمقصودی1370کارشناسیبازرگانی
سید علی اصغر میرشجاعیرئیس کمیته انضباطی1358دکتریحقوق عمومی
قاسم فلاح ساعیرئیس کمیته حقوقیدکتریحقوق تخصصی
مهرداد جمشیدیدبیرکل فدراسیونجمشیدی1361کارشناسی ارشدمدیریت اماکن ورزشی
شهاب عظیمی زادهحسابدار01021376کارشناسیحسابداری
مرتضی آقاجانیکارپرداز1370کارشناسیمهندسی نفت
سعید بهاج رویخدمات و انبارداری1358دیپلمبرق
سعید گیوریمسئول انفورماتیک1360کارشناسیIT