برچسب » مینی گلف هرمزگان

مسعود اعمالی مسئول کمیته مینی گلف استان هرمزگان شد
4 سال قبل
باحکم دکتر عزیزی:

مسعود اعمالی مسئول کمیته مینی گلف استان هرمزگان شد

با حکم دکتر عزیزی، مسعود اعمالی مسئول کمیته مینی گلف استان هرمزگان شد.