برچسب » مسابقه آزاد گلف

پایان مسابقه آزاد گلف کشوری در مجموعه ورزشی انقلاب
3 سال قبل

پایان مسابقه آزاد گلف کشوری در مجموعه ورزشی انقلاب

مسابقه آزاد گلف کشوری پنجشنبه 8 آبان در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد و افراد برتر این رقابت مشخص شدند.