برچسب » محبوبه مرادی

محبوبه مرادی مسئول روابط عمومی فدراسیون گلف شد
3 سال قبل
با حکم دکتر عزیزی :

محبوبه مرادی مسئول روابط عمومی فدراسیون گلف شد

دکتر عزیزی رئیس فدراسیون گلف طی حکمی محبوبه مرادی را به عنوان مسئول روابط عمومی فدراسیون منصوب کرد.