برچسب » بهکاپ هرمزگان گیت گلف

اولین دوره آموزشی بهکاپ در هرمزگان برگزار شد
4 سال قبل

اولین دوره آموزشی بهکاپ در هرمزگان برگزار شد

رئیس کمیته بهکاپ استان هرمزگان گفت : اولین جلسه آشنایی و آموزشی ورزش بهکاپ (گیت گلف) در استان هرمزگان و در شهر بندرعباس در بخش بانوان در تاریخ 21 تیرماه برگزار شد.