برچسب » بازگشایی مینی گلف کیش

بازگشایی مجدد مجموعه مینی گلف و هیات جزیره/ استارت برای دو میزبانی بزرگ
4 سال قبل

بازگشایی مجدد مجموعه مینی گلف و هیات جزیره/ استارت برای دو میزبانی بزرگ

مجموعه مینی گلف و هیات گلف جزیره کیش با حضور دبیر فدراسیون و سرپرست موسسه ورزش و تفریحات جزیره به منظور آمادگی برای دو میزبانی بزرگ فعالیت مجدد خود را از سر گرفت.